Hybrydowe spawanie laserowe z zastosowaniem robotów gantry

Trumpf wykorzystuje niezwykle sztywne osie robotów gantry Güdel w produkcji kolumn do maszyn


Trumpf, wiodący producent i specjalista w zakresie inżynierii produkcji i technologii medycznej, tworzy nowy kompleks produkcyjny do hybrydowego spawania laserowego w swoim zakładzie w Pasching w Austrii. Są tam produkowane korpusy maszyn o dużych powierzchniach. Güdel jest dostawcą systemu gantry roboMover o wymiarach 7 x 10 x 5,6 metra.

Hybrydowe spawanie laserowe jest łączonym procesem spawania. Jego zaletą jest dobre spajanie szczelin, proste przygotowanie do spawania i doprowadzenie skupionego ciepła, głęboka penetracja spoiny i duża prędkość. Wiązka laserowa nagrzewa powierzchnię obrabianego detalu do temperatury parowania. Dzięki głębokiej penetracji słupa pary możliwe jest osiągnięcie żądanego efektu spawania w postaci głębokiej i wąskiej spoiny.

Szczególną cechą toru gantry jest bardzo duża sztywność osi. Umożliwia to precyzyjne sterowanie wiązką laserową. W systemie nie występują wibracje, które mogłyby spowodować odchylenie wiązki laserowej. Szybka zmiana pozycji w czasie obróbki i związane z tym drgania również nie wpływają ani na system, ani na proces spawania laserowego. W tym celu Güdel zastosował wymaganą częstotliwość drgań własnych systemu gantry wynoszącą co najmniej 15 Hz.

Osie poziome i pionowe pracują w trybie główne/podporządkowane [master/slave]. Taki układ jednokierunkowego działania charakteryzuje się brakiem połączenia mechanicznego jednostek napędowych wałem przekładni. W efekcie, napęd podporządkowany pracuje niezależnie od napędu głównego. We wszystkich osiach zastosowano wysoce precyzyjne przekładnie planetarne firmy Güdel. Przekładnie planetarne charakteryzują się dużą dokładnością i koncentracją mocy, zapewniając większą niezawodność funkcjonowania. System gantry roboMover firmy Güdel wykonuje skoki o długości 4,6 x 6,1 i 1,85 metra.

Zarówno integrator Yaskawa, jak i użytkownik końcowy Trumpf byli bardzo zadowoleni z wykonania i uruchomienia urządzenia przez Güdel. Firma spełniła bardzo wysokie wymagania techniczne, do których się zobowiązała. W czasie uroczystości otwarcia kierownictwo zakładu Trumpf doceniło przede wszystkim szybką instalację urządzenia. Profesjonalne podejście firmy Güdel do ustawienia i regulacji osi oraz fakt, że wszystko działało prawidłowo od samego początku, dowiodły słuszności podjętej decyzji.

Sukces sprawił, że Yaskawa planuje również zaoferowanie tego rozwiązania innym klientom. Największy potencjał kryje się w obszarze procesów obróbki dużych detali. Systemy Güdel nie są ograniczone wyłącznie do zastosowań spawalniczych. Duża możliwość konfiguracji ruchów osi pozwala na wykorzystywanie robotów gantry, między innymi, w procesach frezowania, polerowania, a nawet klejenia.

Dalsze pytania?

Barbara Zyrek
Sales-Order Processing

+48 33 819 01 25

Barbara.Zyrek@pl.gudel.com


* To pole jest wymagane.